Bara med RIDGID
Bara med RIDGID
Låt oss presentera SeeSnake®-kamerorna med TruSense-teknik som förser kraftfulla dataförmågor till rörläggningsdiagnostik. TruSense upprättar en tvåvägskommunikation mellan kamerahuvudet och en ansluten Wi-Fi-aktiverad SeeSnake CSx-monitor. TruSense använder avancerade sensorer på kamerans huvud för att överföra värdefull information om miljön inuti röret.
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR)
SeeSnake TruSense-kamerorna kommer med HDR-stillbildssensorer. En vanlig utmaning är att kunna se långt ned i röret, samt att få en klar bild precis framför kamerans lampor. En HDR-stillbildssensor utökar kamerans dynamiska synvidd. Detta resulterar i färre utslagna områden och delar av röret som är för mörka att se, med förstklassig skärpa och detalj.
Lutningens betydelse
Lutningens betydelse
TiltSense är en inklinometer på kameran som medföljer alla SeeSnake TruSense-kameror. Kameran förmedlar kamerans lutning på övervakningsdisplayen, vilket ger dig en användbar uppfattning om kamerans lutningsvinkel i röret. Monitorns ikon ändrar färg beroende på negativ lutning (brun) och positiv lutning (blå).
Konstant innovation
Konstant innovation
RIDGID:s SeeSnake-kameror med TruSense-teknik kommer att fortsätta som ledare inom branschen i många år framöver. Denna nya dataanslutning kommer möjliggöra framtida programuppgraderingar till dina vindor. Framtiden ser ljus ut. 
SeeSnake Standard-vinda med TruSense
Standard-modellen är utrustad med ett SeeSnake-kamerahuvud med den största diametern, och är din trognaste maskin vid inspektion av långa avloppsledningar. TruSense-tekniken har en bildsensor för high dynamic range (HDR) och tvåvägskommunikation mellan kamerahuvudet och de Wi-Fi-aktiverade SeeSnake CSx-monitorerna.
SeeSnake Mini-vinda med TruSense
RIDGID SeeSnake Mini är en mindre version av det ikoniska RIDGID SeeSnake Standard-systemet, och är utrustad med TruSense-teknik med TiltSense och HDR-stillbildssensor. Mini har en tämligen styv kamerakabel som gör att den både är bra för att inspektera långa ledningar och navigera snäva svängar.