Välj ett land
 • {{country.Text}}
Välj ett språk
 • Avkalkningspumpar

  Avkalkningspumpar

  Perfekt för avkalkning av värmepannor, värmeväxlare och slutna värmesystem. Rengör alla system med slutna kretsar effektivt.

 • Rörfrysaggregat

  Rörfrysaggregat

  Du behöver inte dränera vattenledningar, sprinklersystem eller varmvattensystem innan du kapar rör eller slangar. Frys alla typer av vätskor i rör av stål, koppar, gjutjärn, aluminium och plast.

 • Tryckprovningspump

  Tryckprovningspump

  RIDGID tryckprovningspumpar testar om det förekommer läckor i installationer som måste vara helt läckagefria.