• Avkalkningspumpar

    Perfekt för avkalkning av värmepannor, värmeväxlare och slutna värmesystem. Rengör alla system med slutna kretsar effektivt.

  • Rörfrysaggregat

    Du behöver inte dränera vattenledningar, sprinklersystem eller varmvattensystem innan du kapar rör eller slangar. Frys alla typer av vätskor i rör av stål, koppar, gjutjärn, aluminium och plast.

  • Tryckprovningspump

    RIDGID tryckprovningspumpar testar om det förekommer läckor i installationer som måste vara helt läckagefria.