Välj ett land
  • {{country.Text}}
Välj ett språk

Fullständig livstidsgaranti

Verktyg av märket RIDGID är kända världen över som de bästa möjliga verktygen som gör det möjligt för användaren att slutföra jobbet snabbare och säkrare.

Men RIDGID:s fulla garanti för produktens livslängd ger ytterligare trygghet. Om verktyget någonsin sluta att fungera på grund av någon defekt i utförandet eller materialet kommer vi att reparera eller byta ut verktyget gratis.

Följande täcks in

RIDGID-verktyg garanteras vara fria från materialfel och tillverkningsfel.

Så här länge gäller garantin

Den här garantin gäller för hela livslängden för ett RIDGID-verktyg med undantag för elektriska och elektroniska komponenter, som täcks in för en period på ett år från försäljningsdatum. Garantin upphör att gälla när produkten inte längre kan användas på grund av andra orsaker än materialfel eller tillverkningsfel.

Så här kan du beställa service

Om du vill använda dig av den här garantin ska du skicka den fullständiga produkten med fullt betald frakt till Ridge Tool Company i Elyria, Ohio, eller till något auktoriserat oberoende RIDGID-servicecenter. Rörtänger och andra handverktyg ska återlämnas till inköpsstället.

Det här gör vi för att åtgärda problemen

Produkter som omfattas av garantin kommer att repareras eller bytas ut efter Ridge Tools eget gottfinnande, och återsändas utan extra avgift. Om produkten under garantiperioden att produkten fortfarande är bristfällig trots tre försök att reparera eller byta ut kan du välja att få en full återbetalning av inköpspriset.

Följande täcks inte in

Fel som uppstått på grund av missbruk, misshandel av produkten eller normalt slitage täcks inte in av garantin. Ridge Tool ska inte hållas ansvarigt för några inträffade skador eller följdskador.

Lokala lagar i förhållande till garantin

Vissa länder tillåter inte uteslutningar eller begränsningar gällande indirekta skador eller följdskador, och ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika rättigheter, utöver eventuella ytterligare regions- eller landsspecifika rättigheter.

Inga andra uttryckliga garantier gäller

Den här livstidsgarantin är den enda och heltäckande garantin som gäller för RIDGID-produkter. Ingen anställd, agent, återförsäljare eller annan person har behörighet att ändra den här garantin eller utfärda någon annan garanti på uppdrag av Ridge Tool Company. 

Uppfylla RIDGID-garantin för produktens livslängd

Ridge Tool Company erbjuder en omfattande garanti under produktens livslängd för att stödja produkter som köpts av märket RIDGID, exklusive övriga licensierade produkter.

Produkter av märket RIDGID är konstruerade med tillförlitlighet, pålitlighet och hållbarhet i åtanke och omfattas av en full garanti under produktens livslängd mot defekter i material eller utförande.

Om det uppstår problem med din RIDGID-produkt på grund avdefekter i material eller utförandekommer vi att så snabbt om möjligt försöka åtgärda problemet i enlighet med vårt tryckta garantiåtagande.

NORMALT SLITAGE:

Ofta används våra verktyg på arbetsplatser för de mest krävande uppgifterna och i den mest krävande miljön. Under dessa förhållanden och med tiden kan RIDGID-produkten utsättas för normal förslitning och behöva genomgå service. Normalt slitage betraktasintesom en defekt och omfattas därför inte av RIDGIDs livstidsgaranti för produkten. Det är dock alltid vår strävan att se till att får tillbaka verktyget i fullt funktionsdugligt skick så snart som möjligt. För att underlätta denna service erbjuder Ridge Tool ett komplett sortiment av reservdelar och ett nätverk av auktoriserade oberoende RIDGID-servicecenter för att uppfylla servicebehovet. Vårt servicecenternätverk bemannas av fabriksutbildade tekniker som kan tillhandahålla reparationsservice av högsta kvalitet samt korrekt fastställa och utföra verkställandet av RIDGID-garantin, vid behov. Klicka här för en fullständig förteckning över RIDGIDs oberoende servicecenter.

DEFEKTER I MATERIAL ELLER UTFÖRANDE:

Det är vår erfarenhet att en produkt som får något fel i förtid på grund av en defekt i material eller utförande i allmänhet kommer att få det mycket tidigt under produktens livscykel, oftast den första eller andra gången som produkten används. Vid återsändning för inspektion är dessa produkter i allmänhet fortfarande i nyskick och uppvisar väldigt lite tecken på användning. Det är ovanligt att en produkt som har en defekt i utförandet kommer att kunna klara normal användning under någon längre tidsperiod. Produkter som returneras för garantibesiktning efter flera månader eller år av kontinuerlig pålitlig användning visar sig sällan vara defekta. Det vanligaste behovet av service är ett resultat av normalt slitage, vilket inte är att betrakta som någon defekt i material eller utförande.