B-500 portabel avfasningsmaskin

B-500 portabel avfasningsmaskin

Den portabla avfasningsmaskinen B-500 ger fasningar av hög kvalitet på 45 sekunder* utan flam- eller gnistbildning. Tack vare en kompakt utformning kan den snabbt monteras på 4-tumsrör (10 cm) med en maximal väggtjocklek på 1/2 tum (12,5 mm). Verktyget ger enhetliga fasningar i ett moment.

* Utfört på ett 10-tums (25 cm) kvalitet 40-rör.

Visa mindre
Läs mer

Funktioner

Hastighet

 • Du monterar verktyget och fasar ett kvalitet 40-rör med 25 cm i diameter på 45 sekunder!
 • Röret är svalt nog att vidröras omedelbart efter fasning.

Enhetliga resultat

 • Rätt fasvinkel hela vägen runt innebär att man arbetar optimalt eftersom verktyget bara behöver köras ett varv.
 • Bredden på fasningen kan justeras från 0 till 4,8 mm (0–3/16 tum)
 • Sex utbytbara skär som arbetar samtidigt ger en maskinfräst yta.

Enkelt

 • Verktyget monteras snabbt och är lätt att använda.
 • Patentsökt klämsystem håller verktyget stadigt på röret.
 • LED-baserad hastighetsindikator för optimala skärprestanda.
 • Drift utan slipgnistor.
 • Justerbar i steg om 1/32 tum

Specifikationer

Kapacitet Rör: 4" och grövre. Slät plåt.
Rörväggens/plåtens tjocklek Min. 4,8 mm (0,188 tum)/max. 12,7 mm (0,5 tum).
Modeller utrustade med – 37,5°, 30° eller 45° (med tillvalsfräshuvuden).
Fräshuvud Avsedda för flertalet typer av stål och rostfritt stål.*
Storlek 401 x 292 x 338 mm (15,8 x 11,5 x 13,3 tum).
Fasbredd 0–4,8 mm (0–3/16 tum) i steg om ca 0,8 mm (1/32 tum).
Motortyp Universal enfas.
Motorvarv 950 (utan belastning).
Stomme Stålram
* Skärhuvuden och insatser har optimerats för vanliga, mjuka A53-stålrör. Vid arbete på andra material kan skärens livslängd bli kortare.

Beställningsinformation

{{model}}
Katalog-nr Modell-nr Beskrivning Vikt
lb. kg
49298 B-500  Bärbar rörfasning med 37 1/2° kaphuvud, 120 V  56 1/2  24,00  Köp nu
 • 50633 - Vevhandtagsenhet
 • 48863 - 37,5° skärhuvud med insatser
 • 48888 - Torxnyckel T15/S7
 • 48893 - Monteringsnyckel
 • 48898 - 5/16 sexkantnyckel
49303   Bärbar rörfasning med 37,5⁰ kaphuvud, 230 V  56 1/2  24,00  Köp nu
 • 50633 - Vevhandtagsenhet
 • 48863 - 37,5° skärhuvud med insatser
 • 48888 - Torxnyckel T15/S7
 • 48893 - Monteringsnyckel
 • 48898 - 5/16 sexkantnyckel
55093   Bärbar rörfasning med 45⁰ kaphuvud, 230 V  * 56 1/2  24,00  Köp nu
 • 50633 - Vevhandtagsenhet
 • 48888 - Torxnyckel T15/S7
 • 48893 - Monteringsnyckel
 • 48898 - 5/16 sexkantnyckel
55098   Bärbar rörfasning med 30⁰ kaphuvud, 230 V  * 56 1/2  24,00  Köp nu
 • 50633 - Vevhandtagsenhet
 • 48888 - Torxnyckel T15/S7
 • 48893 - Monteringsnyckel
 • 48898 - 5/16 sexkantnyckel
53543   Bärbar rörfasning med 37,5° kaphuvud, 110 V  56 1/2  24,00  Köp nu
56823   Bärbar rörfasning med 30° kaphuvud, 110 V  56 3/5  24,00  Köp nu
56828   Bärbar rörfasning med 37,5° kaphuvud, 110 V  56 1/2  24,00  Köp nu
Tillverkas på beställning. Ledtiden blir längre
Tillbehör
{{model}}
Katalog-nr Modell-nr Beskrivning Vikt
lb. kg
48863 48863  37,5° skärhuvud med insatser  2 1/2  1,10  Köp nu
48858 48858  30° skärhuvud med insatser  2 1/2  1,10  Köp nu
48868 48868  45° skärhuvud med insatser  2 1/2  1,10  Köp nu
48873 48873  Förpackning med 6 insatser, 1 smörjfett, 2 skruvar, fodral  2 1/2  1,10  Köp nu
48883 48883  Smörjfett – 1 tub  Köp nu
48888 48888  Torxnyckel T15/S7  1/20  0,02  Köp nu
48893 48893  Monteringsnyckel  3/20  0,06  Köp nu
48898 48898  5/16 sexkantnyckel  25/147  0,08  Köp nu
50633 50633  Vevhandtagsenhet  Köp nu
55023 55023  TBM-36 TRISTAND-fasningsadapter  Köp nu
55663   Krok och vred till TBM-36 TRISTAND-fasningsadapter.  Köp nu
55668   FÖRLÄNGNING, ½" SQ DR X 10"  Köp nu