Explore Emerson
Välj ett land
  • {{country.Text}}
Välj ett språk

Funktioner

  • Avsedd för arbete i områden där ett helt varvs rotation är omöjlig.
  • Modell 42-A har ett kort handtag för användning i begränsade utrymmen.
  • Ett andra handtag på modell 44-S gör det möjligt för två man att samarbeta på stora rördimensioner.
  • Båda modellerna är utrustade med fyra kraftiga trissor.

Beställningsinformation

{{model}}
Katalog-nr Beskrivning Nominell storlek för rörkapacitet Vikt
tum mm lb. kg
32870 42-A kraftig rörkap med 4 kraftiga trissor  3/4 - 2  20 - 50  6 3/4  3,1  Köp nu
32880 44.S kraftig rörkap med 4 kraftiga trissor  2 1/2 - 4  65 - 100  20  9,1  Köp nu