Bestillingsinformasjon

{{model}}
Katalognummer Modell nr. Beskrivelse Størrelse Rørkapasitet Vekt
in. mm in. mm lb. kg
18681R 175  Vannpumpetang  6 3/4  175  25  0,4  0,2  KJØP NÅ
18691 240  Vannpumpetang  9 1/2  240  1 1/4  32  7,6  0,3  KJØP NÅ
18701 300  Vannpumpetang  11 3/4  300  1 1/2  40  15,2  0,6  KJØP NÅ