Velg et land
  • {{country.Text}}
Velg et språk

Full levetidsgaranti

RIDGID-OMDØMMET er resultatet av konsekvent produktkvalitet og yrkesstolthet.

RIDGIDs fulle levetidsgaranti gir imidlertid ekstra trygghet. Derfor dekker RIDGID produktene sine med en LIVSTIDSGARANTI.

Hva som dekkes

RIDGID-verktøy er garantert fritt for material- og produksjonsfeil.

Hvor lenge garantien varer

Denne garantien varer for RIDGID-verktøyets levetid, ekskludert elektriske og elektroniske komponenter, som dekkes for en periode på ett år fra salgsdato. Garantiperioden opphører når produktet blir ubrukbart på grunn av andre årsaker enn produksjons- og materialfeil.

Hvordan du kan få service

For å dra nytte av denne garantien, må du levere hele produktet via forhåndsbetalt transport til Ridge Tool Company, Elyria, Ohio, USA eller til ethvert autorisert RIDGID uavhengig servicesenter. Hylsenøkler og andre håndverktøy skal returneres til det stedet du kjøpte dem.

Hva vi vil gjøre for å rette problemene

Garanterte produkter erstattes og repareres etter RIDGE TOOLs valg, og returneres uten belastning. Hvis produktet, etter tre forsøk på reparasjon eller erstatning i garantiperioden, fremdeles er defekt, kan du velge å få full refusjon av kjøpsprisen.

Hva dekkes ikke

Feil som skyldes misbruk, feil bruk eller normal slitasje dekkes ikke av denne garantien. Ridge Tool kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader.

Hvordan lokale lover forholder seg til garantien

Ettersom enkelte land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte begrensning eller fraskrivelse ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som kan variere fra stat til stat, provins til provins eller land til land.

Ingen annen uttrykt garanti gjelder

Denne LIVSTIDSGARANTIEN er den eneste garantien for RIDGID-produkter. Ingen ansatte, agenter, forhandlere eller andre personer er autoriserte til å endre denne garantien eller gi noen annen garanti på vegne av RIDGE TOOL COMPANY. 

Fremme krav under RIDGIDs levetidsgaranti

Ridge Tool Company gir en omfattende levetidsgaranti for å støtte produktene som kjøpes i RIDGID-serien, ekskludert lisensierte varer.

RIDGID-merkede produkter er pålitelige, driftssikre og varige, og de dekkes av en full levetidsgaranti mot defekter i utførelse eller materialer.

Dersom du har et problem med ditt RIDGID-verktøy som skyldes{sp}defekt i materialer eller utførelse,vil vi forsøke å løse problemet i samsvar med vår trykte garantipolicy snarest mulig.

NORMAL SLITASJE:

Det er vanlig at våre verktøy brukes på arbeidssplasser med krevede oppgaver og harde forhold. I disse forholdene og over tid vil RIDGID-produktene kunne utsettes for slitasje og behøve service. Selv om normal slitasje{sp}ikke{sp}anses å være en "defekt" og derfor ikke dekkes av RIDGIDs levetidsgaranti, er det vårt mål å få verktøyet ditt tilbake i bruk snarest mulig. For å fremskynde denne tjenesten tilbyr Ridge Tool et komplett utvalg av servicedeler og et nettverk med RIDGID uavhengige servicesentre for å dekke ditt behov for service. Vårt nettverk av servicesentre har fått opplæring ved fabrikken for å utføre reparasjoner av god kvalitet, samt for å kunne bekrefte reparasjoner og utføre dem under RIDGID-garantien om nødvendig. Klikk her for å se en komplett liste over uavhengige RIDGID-servicesentre.

DEFEKTER I MATERIALER OG UTFØRELSE:

Det er vår erfaring at et produkt som svikter for tidlig på grunn av en defekt i materialer eller utførelse, normalt vil gjøre dette tidlig i produktets levetid, ofte første eller andre gang produktet brukes. Når disse produktene returneres og inspiseres, er de ofte som nye, med svært få tegn på å ha vært brukt. Det er uvanlig for et produkt som er fremstilt med en defekt å overleve i lengre tid med normal bruk. Produkter som returneres for en garantiinspeksjon etter måneder eller år med kontinuerlig og pålitelig bruk, viser seg sjeldent å være defekte. Det vanligste behovet for service er forbundet med normal slitasje, som ikke anses å være en defekt i materialer eller utførelse.