Bestillingsinformasjon

{{model}}
Katalognummer Modell nr. Nominell størrelse Rørkapasitet Vekt
in. mm in. mm lb. kg
18371 1140  8 1/2  215  3/4  20  0,9  0,4  KJØP NÅ
18381 1141  11  280  20  0,7  0,4  KJØP NÅ
18391 1142  14 3/4  375  1 1/2  40  2,9  1,3  KJØP NÅ
18401 1143  21 1/2  545  2 1/2  65  6,2  2,8  KJØP NÅ
27931 1144  28 1/2  720  3 1/2  90  11,7  5,3  KJØP NÅ