Bestillingsinformasjon

{{model}}
Katalognummer Modell nr. Beskrivelse Nominell størrelse Rørkapasitet Vekt
in. mm in. mm lb. kg
18371 1140  1140 3/4" låsetang  8 1/2  215  3/4  20  0,9  0,4  KJØP NÅ
18381 1141  1141 1" låsetang  11  280  20  0,7  0,4  KJØP NÅ
18391 1142  1142 1 1/2" låsetang  14 3/4  375  1 1/2  40  2,9  1,3  KJØP NÅ
18401 1143  1143 2 1/2" låsetang  21 1/2  545  2 1/2  65  6,2  2,8  KJØP NÅ
27931 1144  1144 3 1/2" låsetang  28 1/2  720  3 1/2  90  11,7  5,3  KJØP NÅ