Bestillingsinformasjon

{{model}}
Katalognummer Beskrivelse Nom. Størrelse Rørkapasitet Vekt
in. mm in. mm lb. kg
31400 Armaturtang  12  300  3/8 - 2 5/8  10 - 67  2 1/2  1,1  KJØP NÅ