Built For Those Who Know

Built For Those Who Know

Sedan den dag då vi uppfann den moderna rörnyckeln har vi gjort det till vårt kall att framställa produkter för världens främsta yrkespersoner – de som känner arbetets gränser och hur de kan tänjas.

RIDGID är ett bevis. Vi firar vårt gemensamma engagemang för branscherna. Vi lovar att så länge du är aktiv kommer vi att fortsätta bygga de prestandaverktyg som ditt arbete kräver.

RIDGIDs berättelse
SOMLIGA UPPFINNER FÖR ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN.
PÅ RIDGID UPPFINNER VI ÅT DEM SOM BYGGER DEN.
The RIDGID Story
Från generation till generation

Somliga uppfinner för att förändra världen. På RIDGID uppfinner vi åt dem som bygger den. År 1923 uppfann vi den moderna rörtången och sedan dess har allt som bär RIDGIDs namn utformats och konstruerats med styrka, effektivitet och hantverkstradition som ledord.

Några av våra kunder berättar för oss om saker som de byggt, medan andra berättar om de män och kvinnor som föregick dem. Våra verktyg går i arv från generation till generation. Det gör oss mycket stolta och glada att veta att RIDGIDs kvalitetsverktyg är lika tidlösa som den entreprenörsanda och hantverksskicklighet de är avsedda för.

Lyssna på yrkesmän och -kvinnor om varför de väljer RIDGID – Built For Those Who Know
Watch Video
Vissa uppfinningar förändrar
världen. Våra bygger den.
Visa RIDGIDs innovationstidsaxel
KNYT KONTAKTER OCH BLI EN DEL AV #RIDGIDS SOCIALA MEDIEUNIVERSUM