Wybierz kraj
  • {{country.Text}}
Wybierz język

Dożywotnia gwarancja

Narzędzia RIDGID są znane na całym świecie jako najlepsze w swojej klasie. Dzięki nim użytkownik końcowy może szybko i niezawodnie wykonywać swoją pracę.

Dożywotnia gwarancja RIDGID zapewnia jednak dodatkowy spokój. Jeśli kiedykolwiek Twoje narzędzie ulegnie awarii z powodu wad materiałowych lub wykonawstwa, wymienimy je bezpłatnie.

Co obejmuje

Firma RIDGID gwarantuje, że narzędzia są wolne od wad wykonawczych i materiałowych.

Jaki okres obejmuje

Gwarancja obejmuje cały okres eksploatacji narzędzia RIDGID z wyjątkiem elementów elektrycznych i elektronicznych, które są objęte roczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja kończy się, gdy produkt stanie się niezdatny do użytku z powodu wystąpienia wad innych niż produkcyjne i materiałowe.

Jak uzyskać pomoc serwisową

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć kompletny produkt (transport opłacony z góry) do firmy Ridge Tool Company, Elyria, Ohio lub dowolnego upoważnionego niezależnego centrum serwisowego firmy RIDGID. Klucze do rur i inne narzędzia ręczne należy zwracać w miejscu zakupu.

Co zrobimy, aby rozwiązać problem

Produkty objęte gwarancją zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione (wedle uznania firmy Ridge Tools); i zwrócone klientowi, i zwrócone klientowi bez opłat. Jeśli po trzech próbach naprawy lub wymiany w okresie gwarancji produkt nadal będzie wadliwy, możesz zażądać zwrotu pełnej kwoty odpowiadającej cenie zakupu.

Co nie jest objęte

Uszkodzenia przez niewłaściwe obchodzenie się, złe traktowanie lub zwykłe zużycie nie są objęte tą gwarancją. Ridge Tool nie odpowiada za żadne zniszczenia w wyniku wypadków lub zamierzonego zniszczenia.

Jak lokalne prawo odnosi się do tej gwarancji

W niektórych regionach nie zezwala się na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych albo wynikowych, dlatego powyższe zastrzeżenie może nie mieć zastosowania do wszystkich przypadków. Niniejsza gwarancja nadaje określone uprawnienia, nadaje także inne prawa różniące się w zależności od kraju.

Żadna inna gwarancja nie ma zastosowania

Ta pełna gwarancja jest uznawaną i wyłączną gwarancję na produkty marki RIDGID. Żaden pracownik, przedstawiciel, dealer lub inna osoba nie jest uprawniona do zmiany niniejszej gwarancji lub zastępowania jej inną gwarancją w imieniu Ridge Tool Company. 

Wykonywanie dożywotniej gwarancji firmy RIDGID

Firma Ridge Tool Company oferuje wyczerpującą, dożywotnią gwarancję, aby wspierać produkty zakupione pod marką RIDGID, z wyjątkiem towarów na licencji.

Produkty marki RIDGID konstruowane są w sposób wiarygodny, niezawodny i trwały oraz objęte są dożywotnią gwarancją na wady materiałowe lub wykonawstwa.

Jeśli wystąpi problem z posiadanym przez Ciebie produktem RIDGIDdotyczący wad materiałowych lub nieprawidłowego wykonania,podejmiemy próbę szybkiego rozwiązania problemu zgodnie z naszą polityką dotyczącą gwarancji.

NORMALNE ZUŻYCIE:

Nasze narzędzia są powszechnie używane w miejscach pracy do najbardziej wymagających zastosowań i w najtrudniejszych warunkach. W tych warunkach i w miarę upływu czasu produkty RIDGID mogą podlegać normalnym procesom zużywania się i mogą wymagać przeprowadzenia czynności serwisowych. Mimo iż normalne zużycie niejest traktowane jako wada i nie podlega dożywotniej gwarancji RIDGID, naszym celem jest jak najszybsze doprowadzenie Twojego urządzenia do stanu sprawności. W celu ułatwienia czynności serwisowych firma Ridge Tool oferuje pełen asortyment części zamiennych i sieć niezależnych centrów serwisowych RIDGID, aby sprostać Twoim potrzebom w zakresie serwisu. Pracownicy sieci centrów serwisowych zostali przeszkoleni w zakładzie produkcyjnym, aby oferować wysokiej jakości naprawy, a także precyzyjnie określać problemy i realizować postanowienia gwarancji RIDGID. Kliknij, by uzyskać pełną listę niezależnych punktów serwisowych RIDGID.

WADY MATERIAŁOWE LUB WYKONAWSTWA:

Z naszego doświadczenia wynika, że produkt, który ma zepsuć się przedwcześnie z powodu wad materiałowych lub wykonawstwa, psuje się bardzo wcześnie, zwykle przy pierwszym lub drugim użyciu. Po zwrocie w celu wykonania przeglądu produkty te są często jak nowe lub występuje na nich niewiele oznak użytkowania. Rzadko kiedy z wadliwego produktu można korzystać przez dłuższy czas w normalnych warunkach użytkowania. Bardzo rzadko wadliwe są produkty zwracane w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego po wielu miesiącach czy latach ciągłej, bezawaryjnej pracy. Najczęstszą przyczyną zapotrzebowania na przeprowadzenie czynności serwisowych jest normalne zużycie, które nie jest traktowane jako wada materiałowa ani wada wykonawstwa.