Bestillingsinformasjon

{{model}}
Katalognummer Modell nr. Beskrivelse Nom. Størrelse Rørkapasitet Vekt
in. mm in. mm lb. kg
31395 10  10 Raprench  10  250  1 1/2  40  0,9  KJØP NÅ