Välj ett land
  • {{country.Text}}
Välj ett språk

Funktioner

  • Kan anslutas till en rensspiral eller en vattenspolslang för att lokalisera den fjärranslutna sändaren i en ledning.
  • Blinkande LED anger aktiv sändare.
  • Uppfyller kraven för FCC klass B och EN 55022 klass B.

Beställningsinformation

{{model}}
Katalog-nr Beskrivning Vikt
lb. kg
16728 Fjärransluten sändare, 512-AAA  0,4  0,18  HANDLA NU
Tillbehör
{{model}}
Katalog-nr Beskrivning Vikt
lb. kg
19258 Adapter för 1¼" (32 mm) sektionsspiral  HANDLA NU
19263 Adapter för ⅝" & ¾" (16 mm & 20 mm) spiraler för rensmaskin med trumma  HANDLA NU
19268 Adapter för 7⁄8" (22 mm) sek. och 1⁄2" (12 mm) spiraler för rensmaskin med trumma  HANDLA NU
19273 Adapter för 5⁄8" (16 mm) sek. & 3⁄8" (10 mm) spiraler för rensmaskin med trumma  HANDLA NU
86246 Adapter för ½" (12 mm) vattenspolslang  HANDLA NU