Vælg et land
  • {{country.Text}}
Vælg et sprog

Fuld livstidsgaranti

Værktøj af mærket RIDGID er kendt i hele verden som det bedste i sin klasse, og med det kan slutbrugeren udføre sit arbejde hurtigere og mere pålideligt.

Med RIDGIDs fulde livstidsgaranti opnår man ekstra tryghed. Skulle der opstå funktionsfejl ved dit værktøj som følge af fabrikations- eller materialefejl, så foretager vi reparation eller udskiftning uden beregning.

Hvad er dækket

På alle RIDGID-produkter ydes garanti mod fabrikations- og materialefejl.

Hvor lang tid gælder garantien

Denne garanti dækker i hele RIDGID-værktøjets levetid eksklusive elektriske og elektroniske komponenter, som er dækket for en periode på et år fra salgsdatoen. Garantiperioden ophører, når produktet ikke længere er brugbart, såfremt dette ikke skyldes fabrikations- eller materialefejl.

Sådan kan du få service

Du kan udnytte fordelen ved denne garanti ved at indlevere det komplette produkt via forudbetalt transport til Ridge Tool Company, Elyria, Ohio, eller til et uafhængigt autoriseret RIDGID-værksted via forudbetalt transport. Rørtænger og andet håndværktøj skal returneres til købsstedet.

Hvad vi gør for at afhjælpe problemet

Produkter, der er dækket af garantien, vil blive repareret eller erstattet efter Ridge Tool's skøn, og returneret franko. De vil blive returneret uden beregning. Hvis produktet stadig er defekt efter tre forsøg på reparation eller udskiftning i løbet af garantiperioden, kan du vælge at få refunderet hele købsprisen.

Hvad er ikke dækket

Fejl opstået på grund af forkert brug eller normal slitage dækkes ikke af garanti. Ridge Tool er ikke ansvarlig for eventuelle hændelige skader eller følgeskader.

Hvilken indflydelse har lokal lovgivning på garantien

Nogle steder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti giver dig bestemte rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat, provins til provins eller land til land.

Ingen anden udtrykkelig garanti er gældende

Denne fulde livstidsgaranti er den eneste garanti, der er gældende for RIDGID-produkter. Ingen medarbejder, agent, forhandler eller anden person er bemyndiget til at ændre denne garanti eller at oprette nogen anden garanti på vegne af Ridge Tool Company. 

Udførelse af RIDGID-livstidsgaranti

Ridge Tool Company tilbyder en omfattende livstidsgaranti for at understøtte produkter købt under RIDGID-mærket. Licensprodukter er ikke omfattet heraf.

Produkter af mærket RIDGID er produceret til at være driftsikre, pålidelige og holdbare, og de er dækket af en fuld livstidsgaranti mod materiale- og fabrikationsfejl.

I tilfælde af at der opstår problemer med dit RIDGID-produkt som følge af en materiale- eller fabrikationsfejl,vil vi forsøge at afhjælpe problemet i henhold til de trykte garantibestemmelser inden for en rimelig tid.

NORMAL SLITAGE:

Sædvanligvis bruges vores værktøj på byggepladser til de mest krævende arbejdsopgaver under de mest hårdeste forhold. Ved brug under sådanne forhold og over længere perioder kan værktøjet blive udsat for normal slitage og vil kræve service. Mens normal slitage ikke anses for at være en "defekt" og ikke er omfattet af RIDGIDs livstidsgaranti, så er det vores mål at sikre, at dit værktøj bliver brugsklart så hurtigt som muligt. For at hjælpe med at fremskynde denne service tilbyder Ridgid Tool et komplet sortiment af servicedele og et netværk af uafhængige RIDGID-servicecentre til at imødekomme dine servicebehov. Medarbejderne i netværket af værksteder er uddannet af fabrikken til at kunne yde en reparationsservice af høj kvalitet samt foretage nøjagtig afgørelse og udførelse af RIDGID-garantien om nødvendigt. Klik her for at få en komplet liste over RIDGID-værksteder.

MATERIALE- ELLER FABRIKATIONSFEJL:

Det er vores erfaring, at et produkt, der svigter på grund af en materialefejl eller en fabrikationsfejl, generelt gør det meget tidligt i produktets livscyklus, ofte den første eller anden gang produktet anvendes. Når disse produkter returneres til inspektion, er de normalt stadig i ny stand, og de viser meget lidt tegn på brug. Produkter, der er behæftet med produktionsfejl, holder normalt ikke til brug over en længere tidsperiode ved normal brug. Produkter, der returneres til garantieftersyn efter måneders eller års konstant pålidelig service er sjældent fejlbehæftede. Den hyppigst forekommende årsag til, at et produkt skal have service, er normal slitage, som ikke beror på en materiale- eller fabrikationsfejl.