Explore Emerson
Kies een land
  • {{country.Text}}
Kies een taal

Levenslange garantie.

Het gereedschap van RIDGID staat wereldwijd bekend als het beste waarmee eindgebruikers hun werk sneller en betrouwbaarder kunnen doen.

De levenslange garantie van RIDGID biedt echter nog meer gemoedsrust. Wanneer uw gereedschap ooit materiaal- of fabricagefouten vertoont, repareren of vervangen we dit gratis.

Wat is gedekt?

De garantie op RIDGID Tools biedt dekking tegen materiaal- en productiefouten.

Hoe lang is de dekking geldig?

Deze garantie geldt voor de levensduur van het RIDGID gereedschap, met uitzondering van elektrische en elektronische componenten waarvoor een dekking van één jaar geldt, gerekend vanaf de verkoopdatum. De garantiedekking loopt ten einde wanneer het product onbruikbaar wordt omwille van andere redenen dan gebreken aan het materiaal en de uitvoering.

Hoe kunt u van deze garantie genieten?

Om te profiteren van deze garantie dient u het volledige product gefrankeerd te verzenden naar een willekeurig erkend servicecentrum van RIDGID. Pijptangen en ander handgereedschap moeten worden teruggebracht naar de plaats van aankoop.

Wat doen wij om de problemen op te lossen?

Producten die onder de garantie vallen, worden, naar inzicht van Ridge Tool, gerepareerd of vervangen en kosteloos geretourneerd.

Wat is niet gedekt?

Defecten als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. Ridge Tool is niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade.

Invloed van de lokale wetgeving op de garantie

In sommige rechtsgebieden is het verboden om bijkomstige schade of gevolgschade uit te sluiten of te beperken, zodat de bovenvermelde beperking of uitsluiting wellicht niet van toepassing is voor uw situatie. Deze garantie geeft u specifieke rechten. U kunt daarnaast nog andere rechten hebben, die van land tot land kunnen verschillen.

Er geldt geen andere expliciete waarborg

Deze levenslange garantie is de enige en exclusieve garantie voor producten van RIDGID. Er zijn geen medewerkers, vertegenwoordigers, dealers of andere personen bevoegd om deze garantie aan te passen of om namens Ridge Tool Company andere garanties aan te bieden. 

Uitvoering van de levenslange garantie van RIDGID

Ridge Tool Company biedt een uitgebreide levenslange garantie ter ondersteuning van gekochte RIDGID-producten, onder licentie geproduceerde goederen zijn daarvan uitgesloten.

RIDGID-producten zijn betrouwbaar en duurzaam. De levenslange garantie biedt bescherming tegen materiaal- of fabricagefouten.

Wanneer er sprake is van een probleem met uw RIDGID-product vanwege een materiaal- of fabricagefout, proberen we het probleem tijdig op te lossen overeenkomstig ons gedrukte garantiebeleid.

NORMALE SLIJTAGE:

Ons gereedschap wordt gewoonlijk gebruikt in veeleisende toepassingen en omgevingen. Onder deze omstandigheden kan het RIDGID-product na verloop van tijd normale slijtage vertonen, waarvoor onderhoud nodig is. Normale slijtage wordt niet gezien als een "defect" en valt niet onder de levenslange garantie van RIDGID. Niettemin willen we uw gereedschap zo snel mogelijk weer gebruiksklaar maken. Om deze service te bespoedigen en om in uw behoeften te voorzien, biedt Ridge Tool een volledig assortiment met serviceonderdelen én een netwerk met onafhankelijke servicecentra van RIDGID. Ons netwerk met servicecentra is opgeleid om kwalitatief goede reparaties te verzorgen en om, indien nodig, de RIDGID-garantie nauwkeurig vast te stellen en uit te voeren. Klik hier voor een volledige lijst van onafhankelijke RIDGID-servicecentra.hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Materiaal- of fabricagefouten:

We merken dat defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten gewoonlijk vroeg in de levensduur van het product optreden. Vaak is dat de eerste of tweede keer dat het product wordt gebruikt. We constateren dat deze producten, wanneer ze worden teruggestuurd voor inspectie, over het algemeen nog zo goed als nieuw zijn en weinig sporen van gebruik vertonen. Het is ongebruikelijk dat een product met een fabricagefout het lang uithoudt wanneer het gedurende lange tijd op normale wijze wordt gebruikt. Producten die na maanden of jaren betrouwbare dienst worden teruggestuurd voor inspectie onder garantie, vertonen zelden gebreken. De meest voorkomende vraag naar service is als gevolg van normale slijtage. Er is dan geen sprake van materiaal- of fabricagefouten.